Free@Home

Domotica

Gemak dient de mens. Domotica is daarvan een mooi voorbeeld. Het woord domotica is een samenstelling van het latijnse woord domus dat huis betekent en informatica. Hieruit ontstond domotica dat staat voor het samenbrengen van techniek en diensten die bovendien op afstand of door technische functies automatisch worden bediend. Denk bijvoorbeeld aan verlichting die automatisch aan en uit gaat of zonneschermen die openen en sluiten bij zon en/of regen.

Domotica werd tot voor kort vooral toegepast in het meer luxe segment. Tegenwoordig wordt het steeds breder toegankelijk gemaakt ook voor specifieke doelgroepen zoals ouderen of mensen met een beperking. Domotica helpt hen om thuis te kunnen blijven wonen. De combinatie van domotica en elektrotechniek zorgen zo voor een leven lang comfortabel thuis.

Bel of mail ons voor een offerte of advies